Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk thema.
Deze verklaring bevat gedetailleerde informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van privégegevens door de verantwoordelijke entiteit.

Bedrijf: edilon)(sedra Group BV Functionaris Gegevensbescherming:

Mathias Gartner Kantoor:
Nijverheidsweg 23,
2031 CN Haarlem
Telefoon: +49-6151 / 97 12 640
E-mail: Mathias.Gaertner[at]it-svbuero.de

De wettelijke basis voor het doorvoeren van de gegevensbescherming is te vinden in de EU-verordening gegevensbescherming 2016/679.

Toegangsgegevens en server-logbestanden

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelt edilon)(sedra (c.q. onze webhoster) gegevens over elke toegang tot de website (of pagina’s daarin) in de vorm van server-logbestanden. Deze gegevens omvatten:

  • naam van de geopende webpagina
  • naam van het geopende bestand (indien van toepassing)
  • datum en tijdstip van de toegang
  • hoeveelheid overgedragen gegevens
  • statusrapporten over de toegang (gelukt, mislukt of anders)
  • type en versie van de gebruikte browser
  • besturingssysteem en door de klant gebruikte versie
  • verwezen URL (adres van de eerder geopende webpagina)
  • IP-adres en de voor de toegang gebruikte provider

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven. De statistieken worden gebruikt om een goede werking van de website te waarborgen en deze te beveiligen en voortdurend te verbeteren. edilon)(sedra behoudt zich het recht voor de gegevens op een later tijdstip te analyseren, als er grond is voor het vermoeden dat sprake is van een onjuist, kwaadwillig of illegaal gebruik van de website. Normaal gesproken worden deze logbestanden na 90 dagen gewist. De gegevens worden verzameld conform Artikel 6, lid I, sub f, van de EU-Verordening.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij op uw computer informatie opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie op de computer van de klant opslaan. Deze informatie is specifiek voor het apparaat in kwestie en wordt benut met het oog op meer gebruiksgemak, maar tevens om de gebruiker beter te kunnen herkennen (inschakelen van automatisch inloggen).

Verder kunnen cookies worden gebruikt om meer statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. De statistieken zullen eveneens worden gebruikt voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, de stabiliteit en de toegankelijkheid van de aangeboden dienst. Deze cookies zullen verzameld en gebruikt worden conform artikel 6, lid 1, sub f, van de EU-Verordening inzake de gegevensbescherming (AVG).

Als gebruiker hebt u invloed op het gebruik van cookies. De meeste browsers bieden opties waarmee de controle over de manier waarop cookies worden opgeslagen worden in- of uitgeschakeld. Als u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen of te beperken, is het mogelijk dat de website niet correct wordt weergegeven, of niet in zijn geheel c.q. niet optimaal toegankelijk zal zijn.

Om invloed te kunnen uitoefenen op de manier waarop de cookies worden gebruikt voor webreclame kunt u naar de (in de VS gevestigde) website http://www.aboutads.info/choices/ gaan of naar de (in de EU gevestigde) site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna te noemen: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “Cookies”, kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de klant met informatie over het gebruik van de website. Deze informatie zal worden geanalyseerd. De verwerking wordt meestal uitgevoerd op servers beheerd door Google en is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit houdt in dat de gegevens worden overgebracht naar de VS.

edilon)(sedra maakt gebruik van de zogeheten IP-anonimisering. Dit houdt in dat het IP-adres van de gebruiker wordt overgedragen naar landen van de EU (of contractueel aangesloten staten). Het IP-adres wordt geanonimiseerd (ingekort).

Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen wordt het IP-adres volledig doorgegeven (ook naar de VS). Google analyseert in opdracht van edilon)(sedra de overgedragen gegevens voor het opstellen van rapporten over het gebruik van de website en om aanvullende diensten te verrichten voor de eigenaar van de website.

Er zal niet worden verwezen naar uw IP-adres, dat evenmin zal worden gekoppeld aan andere gegevens die Google mogelijk over u heeft.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen (zie de sectie over Cookies).

U kunt het opslaan, doorgeven of verwerken van uw gegevens door Google uitschakelen door een plug-in voor uw browser te downloaden. Wanneer u de browser gebruikt waarin u de plug-in hebt geïnstalleerd, zal Google Analytics zijn uitgeschakeld.

De plug-in kunt u hier vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptou?hl=de.

Als alternatief voor de plug-in kunt u dit adres gebruiken voor het instellen van een specifieke

“opt-out” cookie. Google Analytics zal controleren of deze cookie aanwezig is, en zo ja, dan worden de gegevens niet doorgegeven. Als u cookies uitgeschakeld of deze ene cookie verwijderd hebt, moet u het adres opnieuw bezoeken.

Een andere mogelijkheid is dat u ons laat weten dat wij moeten ophouden met het verzamelen van en werken met de gegevens en met Google Analytics.

Intrekking, wijziging of vernieuwing van privégegevens

Als gebruiker hebt u het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen (artikel 15, lid I, van de EU-Verordening). Dit verzoek brengt geen kosten met zich mee (mits de aanvraag niet meer dan één keer per jaar plaatsvindt). Bovendien hebt u het recht onjuiste gegevens te laten wijzigen (Artikel 16 van de EU-Verordening), verwijderen (of uit te sluiten van verder gebruik), tenzij de wet anders verordonneert (Artikel 17, lid I, en Artikel 18 van de

EU-Verordening). U kunt de gegevens ook in elektronische vorm ontvangen, met het oog op een verdere verwerking (Artikel 20). U hebt tevens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (Art. 21) indien dit vereist is vanwege uw specifieke situatie. In dat geval kunt u volstaan met een simpel bericht aan ons of aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u van mening zijn dat de regelingen en procedures inzake de gegevensbescherming zoals hier vermeld een inbreuk vormen op uw rechten zoals uiteengezet in de EU-Verordening, dan kunt u contact opnemen met desbetreffende overheidsinstantie. Voor Nederland is dit de “Autoriteit Persoonsgegevens” in Den Haag, tel: +31 088 1805255.

Functionaris Gegevensbescherming

Om te waarborgen dat er correct en veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens, heeft edilon)(sedra een externe Functionaris Gegevensbescherming aangewezen die edilon)(sedra bijstaat met advies. U vindt de contactgegevens bovenaan deze pagina.

Back To Top